Skip to main content

Verspreide Grootboek Tegnologie

'n Verspreide grootboek is bloot 'n databasis wat oor verskeie plekke (verstrooi) en tussen baie deelnemers (genoem nodusse) oor 'n groot netwerk van rekenaars op dieselfde tyd bestaan. Dit word in Engels distributed ledger technology (DLT) genoem.

 

In die vorige twee aflewerings het ons desentralisasie en kriptografie bekendgestel wat die grondslag vorm van blokketting en ander blokketting-gebaseerde oplossings. Ons het gesien dat slimkontrakte (Engels: smart contracts) geskep kan word om outomaties operasionele (besigheids-) reëls op 'n blokketting uit te voer wat 'n organisasie tyd en geld bespaar (meer oor hierdie onderwerp later).

In hierdie afdeling gaan ons ons aandag vestig op verspreide grootboek-tegnologie, wat die basis vorm waarop blokketting gebou word. Verspreide grootboek-tegnologieë het onlangs die belangstelling van deelhebbers oor 'n wye reeks nywerhede gelok, insluitend finansies, hernubare energie, eiendomme en die regering. Hierdie en ander industrieë is op koers om groot ontwrigting te bring vir ou nywerhede en markstrukture in die kort- tot mediumtermyn [1].

So, waaroor gaan dit alles, en hoe sal hierdie nuwe tegnologieë 'n impak hê op die manier waarop ons te werk gaan met ons besighede, bankwese, beleggings en e-handel? Hierdie nuwe tegnologieë sal koppel met die logika – en dit dikwels uitdaag – agter 'n breë spektrum van bestaande regsregimes. Hulle sal wetgewers, beleidmakers en reguleerders op alle vlakke van regering – van die subnasionale tot die internasionale – dwing om te heroorweeg hoe om openbare beleidsdoelwitte die beste te bevorder in 'n toenemend blokketting-aangedrewe wêreld [1].

Om te verstaan wat blokketting so wonderlik maak, moet ons 'n stap terug neem en na die eeue-oue grootboek kyk.

Wat is 'n grootboek?

In boekhouding is 'n algemene of nominale grootboek 'n versameling finansiële rekeninge (gewoonlik 'n boek of databasis wat op 'n rekenaar gestoor word), wat rekord hou van rekeninge betaalbaar, ontvangbaar, kontantbestuur, bates, aankope en ander transaksies. Oor die algemeen bevat 'n grootboek inligting soos die datum, beskrywing, saldo of die totale bedrag vir elke rekening. Die volgende figuur wys twee voorbeelde van algemene grootboeke. Die eerste figuur toon 'n handgeskrewe grootboek, en die tweede figuur is 'n voorbeeld van 'n digitale grootboek.

Yknot DAO

Elke boekhou-inskrywing debiteer een rekening en krediteer 'n ander rekening met 'n gelyke bedrag. Hierdie proses word die dubbelinskrywing-boekhoudingstelsel genoem. Hierdie proses help om te verseker dat die algemene grootboek altyd gebalanseerd is. In beginsel is die proses redelik eenvoudig, maar in groot organisasies met verskeie filiaalmaatskappye (soos banke), kan die grootboek moeilik word en kan dit etlike ure of dae neem om te oudit of te balanseer. 'n Grootboek kan gesien word as 'n tipe databasis.

Oor die algemeen kan ons bankstelsel beskryf word as 'n gesentraliseerde grootboekstelsel, waar die bank rekord hou van transaksies, en hulle is getaak met die verantwoordelikheid om die transaksies te verifieer en die rekordhouding daarvan.

Om hierdie bespreking verder te neem; oorweeg ons die volgende scenario: jy is die eienaar van 'n maatskappy, en jy teken al die winste in 'n komplekse algemene grootboekstelsel aan. Jy bevind jouself met 'n 'seerower' in die geselskap wat daarvan hou om homself te help aan jou swaarverdiende skat. Die skelm het toegang tot die grootboek gekry en veranderinge aangebring aan die data wat in die grootboek aangeteken is om jou geld te steel. Jy het bewus geword van hierdie probleem, en besluit om 'n oplossing te vind, sodat daar geen manier is dat een persoon (entiteit) die inskrywings wat in jou databasis aangeteken is, kan verander nie. Die oplossing moet aanval-bestand, peuter-bestand en algeheel dwaas-bestand wees.

'n Verspreide grootboek is die tegnologie wat hierdie probleem oplos.

'n Verspreide grootboek

'n Verspreide grootboek is bloot 'n databasis wat oor verskeie plekke (versprei) en tussen baie deelnemers (genoem nodusse) oor 'n groot netwerk van rekenaars op dieselfde tyd bestaan. Dus gebruik mens die term 'verspreid'. Die meeste maatskappye maak gebruik van 'n gesentraliseerde databasis wat op 'n vaste plek bestaan. Maar 'n verspreide grootboek verwyder derde partye uit die proses, dis wat dit nogal aantreklik maak. Hierdie tegnologie word dikwels gebruik vir mediese rekords en titelaktes.

Yknot DAO

Die figuur (hierbo) is 'n voorbeeld van 'n gesentraliseerde grootboek (links) in teenstelling met 'n verspreide grootboekbenadering (regs).

In die figuur het die sentrale bank entiteite al die rekords van elke party, en hulle kan ingeligte besluite neem oor 'n koper se vermoë om die belofte van betaling na te kom. Dit laat die gesentraliseerde benadering goed werk.

'n Verspreide netwerk stel nodusse in staat om onafhanklik met mekaar te verbind. Blokketting, wat 'n vorm van verspreide grootboek tegnologie is, het meganismes in plek om die nodusse in staat te stel om konsensus te bereik oor transaksies voordat die grootboek oor al die nodusse in die netwerk opgedateer word, wat dit byna onmoontlik maak om die data kwaadwillig te verander. Die konsensusmeganisme vestig vertroue in die netwerk, en stel partye in staat om met mekaar te kommunikeer, sonder om mekaar direk te ken of selfs te weet of hulle die ooreenkoms sal lewer, alles omdat die blokkettingkonsensusmeganisme die swaar opheffing doen, wat vertrouelose (trustless) interaksie moontlik maak.

Verspreide grootboeke het die volgende voordele bo tradisionele gesentraliseerde grootboek benaderings:

  • Dit skakel die behoefte aan 'n sentrale owerheid of tussenganger uit om transaksies te verwerk, te bekragtig of te staaf. Rekords word slegs in die grootboek gestoor wanneer die konsensus bereik is deur al die betrokke partye.
  • Alle lêers in die verspreide grootboek se tyd is bestempel en kry 'n unieke kriptografiese handtekening van verifiëring.
  • Al die deelnemers aan die verspreide grootboeknetwerk kan al die betrokke rekords (deursigtig van aard) bekyk, terwyl ons tradisionele gesentraliseerde grootboekstelsels nie heeltemal deursigtig is nie, aangesien die kliënte nie toegang tot die stelsel en transaksies het nie, slegs dié wat gewys word.
  • Dit verminder die vermoë om aan data te peuter.

Dit is 'n mondvol, maar welgedaan. Jy kom daar! Nou weet jy dat 'n verspreide grootboek bloot 'n databasis is wat oor verskeie liggings of tussen verskeie deelnemers bestaan, en dat die grootboek oor al die nodusse in die netwerk opgedateer moet word (almal het die nuutste kopie), wat dit amper onmoontlik maak om daarmee te peuter.

Verwysings

[1] J. Maupin, "Mapping the Global Legal Landscape of Blockchain and Other Distributed Ledger Technologies", Cigionline.org, 2017. [Online]. Available: https://www.cigionline.org/static/documents/documents/Paper%20no.149.pdf. [Accessed: 10- Jun- 2021].